هیئت مدیره پایا

هیئت مدیره پایا

مجتبی تقی پور

رئیس هیئت مدیره

دکترای مدیریت مالی
مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر
عضو هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

علی تیموری شندی

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد مالی
مدیرعامل سابق سرمایه‌گذاری ایرانیان
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

رضا عیوض‌لو

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

دکترای مدیریت مالی
معاون سابق شرکت تأمین سرمایه سپهر

علی روحی

عضو هیئت مدیره

دکترای مدیریت مالی
عضو موظف هیئت مدیره گروه مالی پارسیان
رئیس هیئت مدیره کارگزاری پارسیان

حمید پاداش زیوه

عضو هیئت مدیره

دکترای اقتصاد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران