سهامداران پایا

 

سهامداران پایا

سرمایه شرکت 200 میلیارد ریال منقسم به 200 میلیون سهم یک هزار ریالی است که تماماً توسط سهامداران پرداخت شده است. اطلاعات سهامداران دارای بیش از 5 درصد سهام شرکت به شرح زیر است:
شرکت سرمایه‌گذاری پویا شرکت سرمایه‌گذاری پویا
شرکت سرمایه‌گذاری پویا شرکت سرمایه‌گذاری پویا در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۴ به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و طى شماره ۲۱۷۵۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و... وب‌سایت
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه پارسیس پارس شرکت سرمایه‌گذاری آتیه پارسیس پارس
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه پارسیس پارس بدون توضیحات... وب‌سایت
شرکت مخابرات ایران شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران بدون توضیحات... وب‌سایت