شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) رتبه اعتباری داخلی شرکتی فلزات اساسی ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ A A1 باثبات
شرکت گروه بهمن (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی صنعت خودرو ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ A A1 باثبات
رتبه اعتباری شرکت گروه بهمن (سهامی عام)
  • بخش: صنعت خودرو
  • تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
مشاهده گزارش
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) رتبه اعتباری داخلی شرکتی نفت و گاز، برق، یوتیلیتی و انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ -BBB A3 باثبات بروزرسانی
بروزرسانی رتبه اعتباری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)
  • بخش: نفت و گاز، برق، یوتیلیتی و انرژی‌های تجدیدپذیر
  • تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
مشاهده گزارش
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار چند رشته‌ای صنعتی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ +A
اوراق اجاره در دست انتشار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
  • بخش: چند رشته‌ای صنعتی
  • تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
مشاهده گزارش
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی پتروشیمی ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ -A A1 باثبات