شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی فلزات اساسی ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ -AA +A1 باثبات بروزرسانی
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی سرمایه ‎گذاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ +BBB A2 باثبات
شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی پتروشیمی ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ AA +A1 باثبات بروزرسانی
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی چند رشته‌ای صنعتی ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ -A A1 باثبات
شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی پتروشیمی ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ -AA +A1 باثبات
رتبه اعتباری شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام)
  • بخش: پتروشیمی
  • تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
مشاهده گزارش