رتبه اعتباری شرکت گروه صنایع کاغذ پارس منتشر شد.
اولین نظر دهنده باشید پایا اعتباری رتبه بندی صنایع کاغذ پارس

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری بلندمدت A و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت A1 را به شرکت گروه صنایع کاغذ پارس اختصاص داد.

ادامه مطلب
رتبه اعتباری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد منتشر شد.
اولین نظر دهنده باشید پایا اعتباری رتبه بندی گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری بلندمدت -BBB و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت A3 را به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اختصاص داد.

ادامه مطلب
نخستین اوراق تامین مالی در کشور رتبه‌‌بندی شد
اولین نظر دهنده باشید نخستین رتبه بندی پایا اعتباری سیمان اصفهان اوراق

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، با اختصاص رتبه اعتباری +BBB  با درجه سرمایه‌گذاری به شرکت سیمان اصفهان و اختصاص رتبه -A به اوراق اجاره این شرکت، نخستین رتبه‌بندی اعتباری اوراق تامین مالی کشور را اعلام کرد.

ادامه مطلب
نخستین شرکت در کشور رتبه‌‌بندی شد
اولین نظر دهنده باشید نخستین رتبه بندی پایا اعتباری کرمان موتور

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، با اختصاص رتبه اعتباری BBB-  با درجه سرمایه‌گذاری به شرکت کرمان موتور، نخستین رتبه‌بندی اعتباری کشور را اعلام کرد.

ادامه مطلب