صندوق آرمان کارآفرین
صندوق آرمان کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین در تاریخ 1389/12/17  با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتأ شامل اوراق بهادار و سپرده بانکی می‌باشد، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

  • نام صندوق: صندوق آرمان کارآفرین
  • نوع صندوق: با درآمد ثابت
  • مدیر صندوق: کارگزاری بانک کارآفرین
  • درجه عملکرد: +F1
  • توصیف درجه عملکرد: بسیار عالی
  • تاریخ انتشار: 1398/07/28
 
گزارش‌های رتبه‌بندی اعتباری