خدمات پایا

خدمات پایا

خدمات شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا انواع مختلف شرکت‌ها، انواع مختلف اوراق بهادار و صکوک و همچنین انواع مختلف تعهدات مالی را در برمی‌گیرد.
بعلاوه شرکت‌رتبه‌بندی اعتباری پایا محدوده جغرافیایی ارائه خدمات خود را کشور ایران تعریف نموده است.

این شرکت بر اساس موضوع فعالیت تصریح شده در اساسنامه شرکت، خدمات متنوعی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

 

 • اختصاص و ارائه رتبه اعتباری به کلیه اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی (اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص و بروزرسانی مستمر آن؛
 • اختصاص و ارائه هرگونه رتبه اعم از درجه یا هرگونه طبقه دیگر به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی (اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور، بجز رتبه اعتباری، از جمله:
  o رتبه¬بندی حاکمیت شرکتی؛
  o رتبه¬بندی نوسان پذیری یا ثبات بازده صندوق های سرمایه گذاری؛
  o رتبه¬بندی عملکردی صندوق¬های سرمایه¬گذاری (ستاره¬دار کردن صندوق¬های سرمایه¬گذاری)؛
  o درجه¬بندی پروژه¬ها؛
  ایجاد نظام اعتبارسنجی Credit Scoring
  ارائه گزارش¬های اعتباری در قالب دفاتر اعتباری Credit Bureau System به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور.

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه ‌های:
  o رتبه ‌بندی اعتباری
  o ارتقای کیفیت اعتباری
  o مدیریت ریسک
  طبقه ‌بندی و فروش اطلاعات مجاز و یا هرگونه گزارش ‌های تحلیلی از جمله:
  o گزارش ‌های مربوط به پیش ‌بینی بازار؛
  o پیش ‌بینی روندهای صنعت؛
  o پیش ‌بینی روندهای اقتصادی؛
  o تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار؛
  ارائه خدمات آموزشی و برگزاری سمینارها و کارگاه ‌های آموزشی و شرکت در کنفرانس ‌های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی در داخل و یا خارج از کشور؛
  مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور جهت انجام فعالیت‌های تعیین رتبه اعتباری و یا فعالیت ‌های مرتبط با آن؛
  عضویت در انجمن ‌ها و کانون ‌های حرفه ‌ای مرتبط در سطوح ملی، منطقه ‌ای و یا بین ‌المللی؛
  ایجاد و تأسیس هر نوع دفتر، نمایندگی، شعبه و یا بخش در داخل و یا خارج از کشور؛
  طراحی، راه ‌اندازی و انتشار هرگونه تارنمای خبری و یا جراید ارتباط جمعی؛
  سایر فعالیت ‌های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی.