مدیر ارشد وب سایت

مدیر ارشد وب سایت

شنبه, 11 4 1399 ساعت 12:02

دشبورد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین در تاریخ 1389/12/17  با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتأ شامل اوراق بهادار و سپرده بانکی می‌باشد، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری بلندمدت A و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت A1 را به شرکت گروه صنایع کاغذ پارس اختصاص داد.

چهارشنبه, 27 4 1398 ساعت 08:20

صندوق کمند

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند در تاریخ 1396/05/30 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11513 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری بلندمدت -BBB و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت A3 را به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اختصاص داد.

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، درجه عملکرد +F1 را به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین اختصاص داد.

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، با اختصاص رتبه اعتباری +BBB  با درجه سرمایه‌گذاری به شرکت سیمان اصفهان و اختصاص رتبه -A به اوراق اجاره این شرکت، نخستین رتبه‌بندی اعتباری اوراق تامین مالی کشور را اعلام کرد.

دوشنبه, 22 4 1398 ساعت 13:20

صندوق آرمان کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین در تاریخ 1389/12/17  با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتأ شامل اوراق بهادار و سپرده بانکی می‌باشد، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

صفحه1 از3